Home

หน้าหลัก

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559
แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room)
รายงานคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว สมุทรปราการ) ในระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558
ณ บ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน
และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญ ครบ 60 พรรษา
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมจัดงานพบประสังสรรค์ เนื่องในการประชุมหารือยามเช้า
"สภากาแฟ" เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา

จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
Benteay Meanchay และเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชา พร้อมร่วมรับฟัง
บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัด
Benteay Meanchay เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

 

แวดวงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
Front Size
ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว
boss.jpg
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

Top Menu
เมนูหลัก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
กฏหมายที่เกียวข้อง
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์