Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ1คน1ตำบล

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 315 ครั้ง

ใบสมัครงาน

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 109 ครั้ง

ใบเสนอราคา

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ1คน1ตำบล

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว_เรื่อง_รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)

ขนาดไฟล์:0.76 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ พร้อมสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว_เรื่อง_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ1คน1ตำบลร่วมใจฟื้นฟูทส

ขนาดไฟล์:1.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 142 ครั้ง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว_เรื่อง_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ1คน1ตำบลร่วมใจฟื้นฟูทส_เพิ่มเติม

ขนาดไฟล์:0.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง